Kralova
Košice Youth
Mobilná aplikácia HC Košice zmenila dizajn
CVČ Igor Liba
Košice - Európske mesto športu 2016
Obchodná akadémia Watsonova 61

NESS KDC

NESS KDC (Ness Development Center Košice), otvorené v polovici roka 2005, je prvou úspešnou samostatnou základňou celoeurópskej stratégie Ness v oblasti softvérového inžinierstva. Výskumné a vývojové centrum v Košiciach je súčasťou globálnej delivery organizácie Ness Technologies, ktorá vďaka úspešnému modelu SPL (Software Product Lab) patrí celosvetovo k lídrom v tejto oblasti.

 NESS KDC dosahuje strategické ciele v celosvetovom meradle prostredníctvom kombinácie služieb, ktoré poskytuje. Sú to napríklad návrhy a vývoj riešení, testovanie poduktov, zabezpečenie a udržanie ich kvality, implementácia nových riešení, technická podpora rozsiahlych…

Čítaj ďalej...

Projekt NESS KDC Košiciam


O projekte

Projekt NESS KDC Košiciam ponúka organizáciám s obmedzeným rozpočtom možnosť získať podporu v oblasti IT riešení či už vo forme modernej webovej stránky alebo…

Čítaj ďalej...
Pre koho je projekt určený

Podporované organizácie:

  • materské, základné a stredné školy
  • vysoké školy a univerzity
  • zdravotnícke zariadenia
  • neziskové organizácie
  • mestské časti a ich súčasti
  • kultúrne združenia a inštitúcie
  • Čítaj ďalej...
Partneri projektu

Kosice logo

Radio Kosice

TV Nasa

Čítaj ďalej...
Prihláška

Prihlášky do projektu zasielajte, prosím, formou e-mailu na adresu info@nesskdckosiciam.sk

V prihláške uveďte názov vašej organizácie, kontaktné údaje a krátky popis projektu. Spoločnosť NESS KDC…

Čítaj ďalej...
Napísali o nás

TA3

TASR

Korzár

Čítaj ďalej...